МЕНЮ

Ґендерна політика:


Повідом про дискримінацію:

Email: lcz.gender@gmail.com

Телефон: 0676047897

Інформація, наведена у повідомленні про випадки сексуальних домагань на робочому місці та прояви дискримінації, має стосуватися конкретного державного службовця, працівника, особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту ДСНС, її органу або підрозділу (далі – співробітник), містити фактичні дані про порушення ним вимог, заборон та обмежень, встановлених законами України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (далі – Закони), які можуть бути перевірені.

Повідомлення має містити: прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її місце роботи (проходження служби) та посаду; інформацію про факти вчинення порушення Законів, яка може бути перевірена; прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та підпис особи, яка надіслала повідомлення (заявника).

Повідомлення може подавати окрема особа (індивідуальне) або група осіб (колективне). Повідомлення може бути як письмовим, так і усним.

Усне повідомлення заявник повідомляє на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку на «телефон звернення» ДСНС, її органів чи підрозділів.