МЕНЮ
Про навчання у Вінницькому вищому професійному училищі цивільного захисту

Навчання в ліцеї


Ліцей є державним закладом середньої освіти ІІІ ступеня з профільним навчанням, що забезпечує здобуття вихованцями ліцею повної загальної середньої освіти на рівні державного стандарту і допрофесійної підготовки у сфері цивільного захисту з метою подальшого продовження навчання у навчальних закладах Державної служби України з надзвичайних ситуацій та проходження служби за контрактом в органах і підрозділах цивільного захисту на посадах осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту.

Ліцей є відокремленим структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та не є юридичною особою.

Ліцей здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення.

Ліцей перебуває на фінансовому та матеріальному забезпеченні Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Ліцей створено з метою забезпечення умов для здобуття повної загальної середньої освіти і забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, дітей працівників ДСНС та обдарованої молоді.


Поштова адреса Ліцею:

вул. Генерала Арабея, 7, м. Вінниця, Україна, 21020; тел. (0432) 61-15-68.